Weerbaarheidsdagen ondermijnende criminaliteit

Programma en workshops weerbaarheidsdag beleidsmakers

Wilt u meer weten over de inhoud van de workshops? Scroll dan door naar workshops.

Programma Weerbaarheidsdag Ondermijnende Criminaliteit voor beleidsmakers bij gemeenten, politie en Openbaar Ministerie

24 mei 2022 – Lichtenvoorde

Verdeeld over 5 groepen volgen deelnemers diverse workshops op verschillende locaties. De tijd tussen de workshops gebruikt u voor het wandelen naar de volgende locatie.

09:00

Inloop met koffie, Hotel Restaurant het Zwaantje Zieuwentseweg 1, 7131 LA Lichtenvoorde

09:30

Opening

10:00 – 10:45

Workshop 1

11:00 – 11:45

Workshop 2

12:00 – 12:45

Lunch

13:00 – 13:45

Workshop 3

14:00 – 14:45

Workshop 4

15:00 – 15:45

Workshop 5

16:00

Gezamenlijke afsluiting in Hotel restaurant het Zwaantje

Let op: het kwartiertje tussen de workshops is bedoeld om van de ene naar de volgende locatie te wandelen.

Workshops

Herkennen henneppanden praktijk

Tijdens deze workshop loopt u door Lichtenvoorde en leert u anders te kijken naar panden. Door zelf buiten te lopen en mee te kijken met wat onze expert opvalt, merkt u de logische aanwijzingen op die op henneppanden kunnen wijzen, en waar u normaal geen aandacht voor zou hebben.

Lees verder

U leert hierbij ook wat daadwerkelijk goede aanwijzingen zijn (in jargon de zogenaamde “plussen” van een mogelijke melding) en wat valse aanwijzingen kunnen zijn. Wat kunt u zien bij een pand waar al een melding over binnengekomen is? Is één waarneming voldoende of moet dit op verschillende tijdstippen worden vastgesteld? Tijdens deze workshop is het mogelijk om in ten minste één geval te zien of de waarneming (vermoeden) ook juist is. Ook is het natuurlijk mogelijk om vragen te stellen over praktijkvoorbeelden betreffende dit onderwerp. U zult na deze workshop met andere ogen naar uw eigen wijk kijken.

KIEK UUT Cover Bidbook 1 650

Kiek Uut!

In deze workshop geeft het Platform Veilig Ondernemen samen met de speurhondengeleiders van Het Twickelerveld inzicht in de nieuwe manieren om buitengebieden weerbaar te maken tegen ondermijnende criminaliteit door samen te werken met private en verschillende overheidspartijen.

Lees verder

KIEK UUT! is het centrale thema van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland voor een veilige en leefbare samenleving. Tijdens deze workshop krijgt u inzichten over het praktisch inzetten van speurhonden bij verdachte panden en de tactische keuze van het Platform om ze preventief in te zetten.

Afwijkend gedrag

In deze workshop gaat u zelf aan de slag met het uitbouwen van uw al aanwezige instinct op afwijkende gedragingen. Wanneer zou uw onderbuikgevoel aan moeten slaan? Het door SDR (“Search Detect and React”) gepatenteerde “Urban Hunter” leert u meer over mensen met kwade intenties.

Lees verder

U leert samen met de groep terwijl gebruik gemaakt wordt van de ruimte en omgeving waarin u zich bevindt. Welke gedragingen kunt u waarnemen zonder deze kennis? En wat ziet u daarna, met deze kennis? U leert het benoemen van feiten die u gezien heeft; dit is erg belangrijk indien u bruikbare informatie binnen of buiten uw organisatie wilt doorgeven. U leert vertrouwen op uw onderbuikgevoel met als uitbreiding dat u goed kunt benoemen wat u gezien heeft. Wat we veel horen na deze workshop is: “In het begin dacht ik alleen ‘Ja, die doet raar.’ Maar nu zie ik wat diegene doet en kan ik daadwerkelijk zeggen ‘Dit is de reden dat ik u aanspreek.“

Workshop Drugsview

Drugsview

Drugsview is de kennissite voor politie, gemeenteambtenaren en medewerkers van woningbouwverenigingen die in hun werk met drugsgerelateerde zaken geconfronteerd worden. Drugsview ondersteunt uw medewerkers met kennis van de nieuwste belangrijke zaken en ontwikkelingen binnen de drugswereld.

Lees verder

In deze workshop laten wij u kennis maken met de verschillende mogelijkheden van onze website Drugview. Deze website bevat zowel online trainingen, die u vooraf aan veldwerk zelf kunt doen om u te bekwamen in deze materie, als ook een doorzoekbare database van chemische verbindingen die mogelijk in drugsprocessen gebruikt worden.

Deze database, waarin ongeveer 100 chemicaliën, zuren, of andere stoffen zijn opgenomen, is ook bij verdachte situaties makkelijk via mobiele telefoon of tablet ter plaatse te raadplegen. Van iedere opgezochte stof is vervolgens te zien waarvoor deze gebruikt kan worden in verschillende drugsprocessen, wat mogelijke gevaarlijke eigenschappen zijn, maar vaak ook waarvoor de stof meestal legaal gebruikt wordt. Zo kunt u als professional snel een inschatting maken waar u mee te maken hebt.

Tijdens de workshop hebben wij in de praktijkruimte voorbeelden van allerlei stoffen, chemicaliën en zuren klaar staan, die u zelf kunt bekijken en opzoeken in Drugsview om te zien welke hiervan drugsgerelateerd zijn.

U krijgt na de workshop een jaar lang toegang tot de trainingen, de database en de zoekmachines van Drugsview.

Petra van den Berg

Voorkomen criminele carrières

De criminele wereld is een aantrekkelijk businessmodel, met grootschalige productie en handel, waarvoor net als in elke andere branche werknemers nodig zijn. Voor het bezorgen van pakketjes, voor witwassen van zwart geld, voor de productie van synthetische drugs. Leerlingen van middelbare scholen vormen een interessante doelgroep voor de georganiseerde misdaad.

Lees verder

Zij zijn echter primair onze toekomstige beroepsbevolking, die door criminele organisaties worden geronseld voor een carrière in die georganiseerde misdaad. De toekomst van onze samenleving staat in meerdere opzichten op het spel.

#Leerlingalert is een programma ontwikkeld door Team Gelderland Midden met Petra van den Berg, dat inzet op het voorkomen dat jongeren kiezen voor een criminele carrière. In deze workshop vertelt Petra over de laatste ontwikkelingen en resultaten naar ronselen van jongeren door criminelen. De lessen worden gegeven om leerlingen van het voortgezet onderwijs bewust en weerbaar te maken tegen de verleiding die de georganiseerde misdaad hen biedt. De leerlingen leren hoe het er in de criminele wereld aan toe gaat, hoe ze de verleidingen kunnen herkennen en hoe ze dan moeten handelen. Het gaat tenslotte om een grote criminele industrie, die dichterbij is dan je denkt. Een belangrijke boodschap is dat je tegen de verleiding om snel geld te verdienen met criminele activiteiten maar 1x NEE kunt zeggen en dat is de eerste keer.

Petra van den Berg is programmaleider van #Leerlingalert. Arend van Hout, burgemeester van Westervoort en voorzitter Samen Weerbaar is opdrachtgever, de financiering geschiedt via provincie Gelderland en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Deelnemende locaties workshop

’t Zwaantje

Zieuwentseweg 1

7131 LA Lichtenvoorde

De Koppelpaarden

Rapenburgsestraat 20

7131 CX Lichtenvoorde

Café de Kletskop

Broekboomstraat 13

7131 DT Lichtenvoorde

Next Door

Markt 4 A

7131 DG Lichtenvoorde

Grand Café Markt 5

Markt 5

7131 DG Lichtenvoorde